به گزارش بورس نیوز، شرکت معادن بافق مجمع عمومی را برگزار کرد.

مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت ۱۰:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ درمحل خیابان سیدجمال الدین اسدآبادی خیابان شانزدهم پلاک ۱۰ برگزار گردید و در خصوص استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، انتخاب اعضای هیئت‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تعیین پاداش هیئت مدیره تصمیم گیری شد.

لازم به ذکر است، در این مجمع ۷۰۰ ریال بین سهامداران تقسیم شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224514/کبافق-۷۰-تومان-سود-داد