به گزارش اخباربانک، روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد:  این سایت به نشانی my.bmi.to یک صفحه جعلی است که از مشخصات مشتریان برای ورود به سامانه بام استفاده کرده و اطلاعات آنها را دریافت می کند.

از آنجا که این اقدام می تواند تبعات جبران ناپذیری برای کاربران سامانه بام و دارندگان حساب نزد بانک ملی ایران داشته باشد، از مشتریان خواسته شده است برای استفاده از خدمات اینترنتی فقط از آدرس های مجاز موجود در سایت بانک استفاده کنند.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/75824/هشدار-بانک-ملی-درباره-یک-درگاه-جعلی