به گزارش اخباربانک، با آغاز فرآیند عرضه اولیه ۱۲ درصد از سهام زر ماکارون به عنوان دوازدهمین عرضه اولیه سال جاری انجام شد که در نهایت هر سهم “غزر” ۳۹۷۵ تومان کشف قیمت شد.

این عرضه شامل ۱۶۰ میلیون سهم “غزر” با محدوده قیمتی ۳۷۷۵ تا ۳۹۷۵ تومانی هر سهم و سهمیه ۱۵۰ سهمی هر فرد حقیقی و حقوقی بود اما مانند همیشه به دلیل استقبال زیاد سرمایه گذاران ، سهمیه هر فرد به ۳۳ سهم کاهش یافت که به نقدینگی حدود ۱۳۲ هزار تومانی نیاز بود.

همچنین ۳۲ میلیون سهم دیگر معادل ۲ درصد متعلق به صندوق های سرمایه گذاری است که روز کاری بعد از عرضه اولیه با قیمت کشف شده ۳۹۷۵ تومانی، تخصیص داده می شود .

به این ترتیب، بیش از۵ میلیون  نفر خریدار “غزر” شدند تا رکورد تعداد مشارکت کنندگان در عرضه اولیه توسعه مسیر برق گیلان با ۵ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۴۳۶ خریدار طی روز جاری شکسته شود.

بنابراین گزارش، طی سال جاری سهام ۱۱ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، شستا، پگاه گیلان، لاستیک یزد، پلیمر آریاساسول، سرمایه گذاری پویا، سرمایه گذاری سیمان تامین، لیزینگ پارسیان، رایان هم افزا، تولید نیروی برق آبادان و توسعه مسیر برق گیلان در ۲۰ و ۲۷ فروردین، ۱۰ و ۳۱ اردیبهشت، ۷ خرداد، ۴ ، ۱۱ ، ۱۸ ، ۲۵ تیر ماه، یک و ۸ مرداد عرضه اولیه شده و زر ماکارون دوازدهمین شرکت تازه وارد سال بشمار می رود.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/75826/غزر-۳۹۷۵-تومان-کشف-قیمت