به گزارش اخباربانک، با آغاز فرآیند عرضه اولیه ۶ درصد از سهام توسعه مسیر برق گیلان به عنوان یازدهمین عرضه اولیه سال جاری که واگذاری آن برای دومین بار طی دو روز کاری انجام شد در نهایت هر سهم “بگیلان” ۲۴۰۰ تومان کشف قیمت شد.

این عرضه شامل ۲۴۹ میلیون و ۴۰۰ هزار سهم “بگیلان” با محدوده قیمتی ۲۲۰۰ تا ۲۴۰۰ تومانی هر سهم و سهمیه ۸۰ سهمی هر فرد حقیقی و حقوقی بود اما مانند همیشه به دلیل استقبال زیاد سرمایه گذاران ، سهمیه هر فرد به ۵۱ سهم کاهش یافت که به نقدینگی حدود ۱۲۳ هزار تومانی نیاز بود.

همچنین ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار سهم دیگر معادل ۰٫۲ درصد متعلق به صندوق های سرمایه گذاری است که روز کاری بعد از عرضه اولیه با قیمت کشف شده ۲۴۰۰ تومانی، تخصیص داده می شود .

به این ترتیب، ۵ میلیون و ۲۲۲ هزار و ۴۳۶ نفر خریدار “بگیلان” شدند تا رکورد تعداد مشارکت کنندگان در عرضه اولیه تولید نیروی برق آبادان با ۵ میلیون و ۲۰۸ هزار نفر خریدار در یک مرداد شکسته شود.

بنابراین گزارش، طی سال جاری سهام ۱۰ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین، شستا، پگاه گیلان، لاستیک یزد، پلیمر آریاساسول، سرمایه گذاری پویا، سرمایه گذاری سیمان تامین، لیزینگ پارسیان، رایان هم افزا و تولید نیروی برق آبادان در ۲۰ و ۲۷ فروردین، ۱۰ و ۳۱ اردیبهشت، ۷ خرداد، ۴ ، ۱۱ ، ۱۸ و ۲۵ تیر ماه و یک مرداد عرضه اولیه شده و توسعه مسیر برق گیلان یازدهمین شرکت تازه وارد سال بشمار می رود.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/75827/بگیلان-۲۴۰۰-تومان-کشف-قیمت