شرکت پاکسان از موافقت هیات مدیره با افزایش سرمایه ۲۹۸ درصدی از دو محل سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی خبر داد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای فردا شد.

براین اساس، “شپاکسا” اعلام کرد: این شرکت با توجه به موافقت سهامدار عمده مبنی بر انجام افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی در نظر دارد گزارش توجیهی افزایش سرمایه از محل سود انباشته تا سقف ۱۰۸ میلیارد تومان و مطالبات سهامداران و آورده نقدی تا سقف ۲۱۴ میلیارد تومان را تهیه کند و پس از تصویب هیات مدیره جهت اخذ تاییدیه حسابرس مستقل و مجوز سازمان بورس مراحل اجرایی آن را نهایی کند.

بدیهی است اخذ مصوبه هیات مدیره ، تایید گزارش حسابرس مستقل و اخذ مجوز سازمان بورس در مراحل مختلف زمانی افشاء به اطلاع سهامدارن خواهد رسید.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/75830/موافقت-هیات-مدیره-پاکسان-افزایش-سرمایه-۲۹۸-درصدی-دو-محل