آغاز ثبت نام متقاضیان کرسی هیات مدیره شرکت های استانی

به گزارش بورس نیوز، این اطلاعیه که به امضای مدیریت نظارت بر نهاد‌های مالی رسیده، نحوه ارسال اطلاعات توسط داوطلبان عضویت در هیات مدیره شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را معین کرده است.

اطلاعیه مذکور با توجه به در پیش بودن برگزاری مجمع شرکت‌های سرمایه گذاری استانی و با عنایت به لزوم پذیرش شرکت‌های مذکور در بورس‌ها صادر شده است و تمامی مشمولین سهام عدالت را که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده و واجد شرایط عضویت در هیات مدیره نهاد‌های مالی اند، در برمی گیرد. این فراخوان همچنین با توجه به تصویب آیین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مورخ ۴ مرداد ۱۳۹۹ و به استناد تبصره ۵ ماده ۶ آیین نامۀ مذکور منتشر شده است.

بر این اساس، با توجه به تغییر ترکیب سهامداری شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و به منظور حفظ حقوق تمامی مشمولین سهام عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، آن دسته از مشمولین یاد شده که مطابق دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهاد‌های مالی مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار واجد شرایط هستند و تمایل به عضویت در هیات مدیره شرکت‌های مزبور دارند، حداکثر تا ساعت ۲۴ مورخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۹، امکان ارسال اطلاعات به عنوان داوطلب عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استانی را که داوطلب جزو مشمولان آن استان محسوب می‌شود، از طریق سامانه مربوطه به نشانی (www.setan.seo.ir) دارند.

در صورت احراز شرایط لازم توسط داوطلب و تأیید صلاحیت حرفه‌ای ایشان توسط سازمان، موضوع باید در مجمع عمومی طرح شده و در صورت انتخاب در مجمع، داوطلب امکان تصدی سمت عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری استانی مربوطه را وفق قوانین و مقررات خواهند داشت.

خاطرنشان می‌شود: بررسی صلاحیت حرفه‌ای داوطلبان وفق دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهاد‌های مالی مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار انجام خواهد شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224371/آغاز-ثبت-نام-متقاضیان-کرسی-هیات-مدیره-شرکت-های-استانی