شرکت فجر انرژی خلیج فارس در ۴ماهه نخست سال مالی جاری، حدود  ۸۶۳ میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به مدت مشابه پارسال ۴۵ درصد رشد را تجربه کرده است.

 این شرکت در تیر ماه حدود ۷۱۶ هزار  مگاوات برق به فروش رسانده که در سطح فروش ماه گذشته می باشد.

 نرخ فروش این محصول هم بدون تغییر نسبت به ماه گذشته در سطح ۲۰۲ هزار تومان به ازای هر مگاوات تثبیت شده است.

 نهایتا این شرکت در این ماه حدود ۲۴۲ میلیارد تومان فروش داشته که در سطح فروش ماه گذشته می باشد.
 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224316/رشد-۴۵-درصدی-فروش-در-این-شرکت-بورسی