درآمد تسهیلات بانک در تیر ماه با ۶ درصد رشد نسبت به ماه گذشته به ۲ هزار و ۳۰۲ میلیارد تومان رسیده است.

 سود پرداختی به سپرده ها طی این ماه با رشد ۸ درصدی نسبت به ماه گذشته به ۱ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان رسیده است.

 در نتیجه بانک در این ماه حدود ۹۷۴ میلیارد تومان سود شناسایی کرده که نسبت به ماه گذشته ۳ درصد رشد داشته است.

 تراز بانک در چهار ماه نخست سال جاری مجموعا ۳ هزار و ۷۶۵ میلیارد تومان مثبت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است.

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224317/رشد-۲۰-درصدی-تراز-وبملت-