زیان انباشته بیش از ۹۹۶ میلیارد تومانی، چالش اصلی این بانک

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در شرایطی که پست بانک با شناسایی کردن بیش از ۳۰۱ ریال به ازای هر سهم در سال مالی ۱۳۹۸، توانست تا حدودی سهامدارانش را نسبت به تحقق زیان ۱.۳۲۸ ریالی این بانک در سال مالی گذشته امیدوار کند، صورت وضعیت عملکرد تیر ماه این بانک هم حاکی از ثبت بیش از ۴۴۷ میلیارد ریال مازاد درآمد‌های ناشی از عملیات بانکداری است.

زیان انباشته بیش از ۹۹۶ میلیارد تومانی، چالش اصلی این بانک

این بانک در ۳ ماهه ابتدایی سال مالی ۱۳۹۹، سود خالصی معادل ۳۳۰.۸۳۴ میلیون ریالی را روانه سامانه کدال کرد که با توجه به ۹.۹۶۱.۴۹۶ میلیون ریال زیان انباشته شرکت در این دوره نمی‌تواند عملکرد چشمگیری محسوب شود.

هزینه‌های در حدود ۵.۳۰۶ میلیارد ریالی حقوق کارکنان از شرکتی که در کل سال مالی ۱۳۹۸ تنها موفق به تحقق سود خالصی ۹۷۴ میلیارد ریالی شده از نکات قابل توجه صورت‌های مالی این شرکت در سال گذشته و البته چالشی در سال جاری به شمار می‌رود.

لازم به ذکر است، آنچه در خصوص نحوه گزارشدهی بانک‌ها کاملا مشهود بوده، اعتبار پایین گزارش میاندوره حسابرسی نشده بوده چرا که در سال‌های اخیر گزارش های حسابرسان و الزامات بانک مرکزی تعیین کنند سود واقعی این شرکت هاست.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224247/ادامه-ثبت-مازاد-درآمد‌های-عملیات-بانکداری-وپست