لایحه دوفوریتی تشویق سهامداران به افزایش سرمایه از محل صرف سهام، از زمان تصویب قانون بازار سرمایه، مؤثرترین لایحه دولت درباره توسعه بورس است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224220/مؤثرترین-لایحه-دولت-درباره-توسعه-بورس