به گزارش بورس نیوز، شرکت ایران ترانسفو از تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت‌های تحت کنترل خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، در جهت استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین نقدینگی و حفظ منافع سهامداران در ارزش سهم شرکت اصلی اقدام به فعالیت سرمایه گذاری در بازار سرمایه توسط شرکت توسعه فاوا صنعت که نتیجه آن ایجاد سود تحقق یافته در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ بیش از ۸۰ میلیارد تومان و ۱۰۰ درصد سود مذکور در صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶ ماهه تلفیقی گروه، متعلق به مالکان شرکت اصلی خواهد بود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224176/بترانس-۸۰-میلیاردتومان-سود-کرد