فروش ۲۵ هزار میلیارد ریالی

همچنین در نمودار زیر روند تغییر نرخ محصولات این شرکت طی سه ماه اخیر ارائه شده است. همان گونه که در نمودار نیز مشخص است شاهد افت نرخ‌ها پس از چند هفته رشد قیمت پیاپی هستیم. همچنین جمع کل معاملات این شرکت در چهار ماه سال جاری به حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال رسیده است. متوسط فروش هفتگی این شرکت به ۲.۳۰۰ میلیارد ریال رسیده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224063/فروش-۲۵-هزار-میلیارد-ریالی-ذوب-در-۴-ماه