به گزارش اخباربانک، مجید نورمحمدی به نمایندگی از بانک خاورمیانه ریاست جلسه، علیرضا نخستین مرتضوی و حسین سپاهی به عنوان ناظرین مجمع و حمید دادپوری به عنوان دبیر جلسه اداره مجمع را به عهده داشتند.

به دلیل مرحله دوم شیوع ویروس کوید ۱۹ از سهامداران ارجمند خواسته شد در صورت امکان از حضور فیزیکی حداکثری در جلسه خودداری کنند و به همین منظور امکان پخش آنلاین جلسه برای سهامداران و همچنین امکان طرح پرسش در سایت شرکت قرار داده شد.

با شروع رسمی جلسه، مجمع با حضور ۵۶٫۲۹% کل سهامداران رسمیت قانونی پیدا کرد. در ابتدای جلسه مهدی نوروزی مدیرعامل شرکت بیمه زندگی خاورمیانه ضمن خیرمقدم به سهامداران حاضر در جلسه به ارائه گزارش هیئت مدیره به مجمع طی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ پرداخت.


در ادامه نماینده بازرس و حسابرس قانونی شرکت به ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی در رابطه با وضعیت مالی شرکت پرداخت.

پس از استماع گزارش ها، مجمع شروع به فرآیند تصمیم گیری مبتنی بر رای سهامداران، طبق شرح جلسه مندرج در دستور کار خود کرد. در ابتدا تصمیم گیری در مورد انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال ۱۳۹۹ و میزان حق الزحمه موسسه به رأی گذاشته شد که با رأی مثبت سهامداران، موسسه تدوین و همکاران به عنوان بازرس و حسابدار اصلی شرکت و شرکت فراز مشاور، دیلمی پور به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل انتخاب شدند. در مورد انتخاب روزنامه رسمی، روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.

در مرحله بعدی حق حضور و پاداش هیئت مدیره برای سال ۱۳۹۸ تعیین و مورد تصویب سهامداران قرار گرفت.

در قسمت انتخاب اکچوئر، امیر تیمور پاینده نجف آبادی به عنوان اکچوئر اصلی و خانم سمانه عزیزنصیری به عنوان اکچویر علی البدل انتخاب شدند.

در بخش انتخاب اعضای هیئت مدیره، بر اساس قانون ۱۰۱ قانون تجارت، اعضای هیئت مدیره شرکت بیمه زندگی خاورمیانه از میان کاندیداها با رأی سهامداران به مدت دو سال انتخاب شدند که اسامی آنها به شرح ذیل است.

–         محمد ابراهیم امین

–         پرویز عقیلی کرمانی

–         سید احمد احمدی هاشمی

–         سید حسین سلیمی

–         خسرو اسمعیل زاده

–         هادی برخوردار

–         حمیدرضا افسر کازرونی به عنوان اعضای اصلی

و پرویز قره باغی و عباس غفاری به عنوان اعضاء علی البدل

در قسمت پایانی و تقسیم سود سهام، در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۸ برای هر سهم ۲۱۷ ریال سود شناسایی شد و مقرر شد به ازاء هر سهم مبلغ ۱۱۰ ریال طبق زمان بندی اعلام شده در کدال (سیستم اطلاع رسانی بورس) به حساب سهامداران واریز شود و مابقی به صورت سود انباشته جهت افزایش سطح توانگری در شرکت حفظ شود.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/75727/تقسیم-سود-11-تومانی-مجمع-بیمه-زندگی-خاورمیانه