همچنین در این هفته ۲.۰۰۰ تن شمش آلومینیوم این شرکت عرضه و معامله گردید. نرخ متوسط این محصول نیز به ۳۹۹ میلیون ریال رسید که ۱۲ درصد افزایش را نسبت به دو هفته قبل نشان می‌دهد.
در جدول زیر آمار معاملات محصولات شرکت آلومینیوم ایران ارائه شده است:

در جدول زیر روند سه ماهه نرخ دو محصول شمش و بیلت آلومینیوم این شرکت ارائه شده است. شاهد ثبت بالاترین نرخ سه ماه اخیر در هفته گذشته هستیم.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224062/افزایش-نرخ-۱۲-درصدی-محصولات-آلومینیوم-ایران-فقط-در-دو-هفته