طبق آمارهای سامانه نیما، از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ تاکنون ۴ میلیارد و ۳۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات در این سامانه به فروش رسیده است. همچنین طی این مدت ۲ میلیارد و ۷۲۷ میلیون یورو نیز برای واردات ارز از سامانه نیما خریداری شده است.

به این ترتیب، عرضه ارز در سامانه نیما طی ۴ماهه امسال ۱ میلیارد و ۶۲۹ میلیون یورو بیش از خرید آن بوده است.

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224055/مازاد-عرضه-به-۱-میلیارد-و-۶۲۹-میلیون-یورو-رسید