به گزارش بورس نیوز، شرکت پتروشیمی نوری از تغییر در نرخ خوراک سال ۹۸ خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، اصلاحیه کاهش قیمت خوراک سال ۱۳۹۸ به مبلغ ۲.۲۷۰ میلیارد ریال دریافت شده است. بدیهی است مبلغ فوق در سرفصل سایردرآمد‌ها (کاهش هزینه خوراک) در دوره ۶ ماهه سال جاری گزارش خواهد شد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224018/نوری-نرخ-خوراک-را-کاهش-داد