فاز سوم

به گزارش بورس نیوز، محسن محمودی، مدیرعامل شرکت کود شیمیایی اوره لردگان درخصوص سوالات مجمع عمومی این شرکت توضیح داد.

وی درخصوص افزایش سرمایه شرکت کود شیمیایی اوره لردگان افزود: موضوع افزایش سرمایه در دست بررسی بوده، اما تاکنون تصمیم قطعی اتخاذ نشده است.

محمودی همچنین درباره بهره برداری از فاز سوم تولید اوره گفت: باتوجه به اینکه فاز سوم تولید اوره در حال نهایی شدن مراحل راه اندازی بوده، زمان بهره برداری اطلاع رسانی خواهد شد.

فاز سوم

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224023/فاز-سوم-شلرد-در-حال-نهایی-شدن