سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:
درست است که با تخصیص قیر رایگان انجام پروژه‌های عمرانی در روستاها و شهرهای کوچک کمک می‌شود، اما رانت‌ها و فسادهای زیادی در این موضوع اتفاق می‌افتد.

دیوان محاسبات و سازمان بازرسی بر وجود فساد در تخصیص قیر رایگان در پروژه‌های عمرانی صحه گذاشته و آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأیید کردند.

نباید در مجلس مصوبه‌ای را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگذرانیم که امکان فساد در آن وجود داشته باشد و بعد بگوییم که نهادهای نظارتی باید جلوی فساد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بگیرند.
علاوه بر خرید و فروش حواله قیر، کسب محبوبیت در میان مردم حوزه‌های انتخابیه از طریق دریافت حواله از جمله این مفاسد است.

اگرچه این طرح در جلسه امروز با رأی بالای به تصویب رسید اما با این مصوبه از فردا این موضوع پیش خواهد آمد که نماینده از وزیر سؤال بپرسد و وزیر را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تحت فشار قرار دهد، بعد هم به وزیر می‌گوید فلان مقدار حواله قیر به من بده تا سوالم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پس بگیرم.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/224012/فسادهای-توزیع-رایگان-قیر