به گزارش اخباربانک، طبق آمارهای وزارت صمت، مانده مطالبات غیرجاری بانک صنعت‌ومعدن در پایان سال ۱۳۹۸ به ۱۲ هزار و ۹۵۱ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مطالبات غیرجاری ۱۳هزار و ۲۳۵ میلیارد تومانی سال ۱۳۹۷ تنها ۲ درصد کاهش یافته است.

قابل ذکر است در صورت‌های مالی این بانک هیچ جزییاتی از دریافت‌‌کنندگان عمده این تسهیلات وجود ندارد.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/75721/مطالبات-غیرجاری-بانک-صنعت-ومعدن-حدود-۱۳هزار-میلیارد-تومان-رسید