به گزارش سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال)، بانک اقتصادنوین در سه‌ماهه منتهی به خرداد ۹۹ با یک عملکرد عالی ۳۵ ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است که در دوره مشابه سال گذشته این رقم ۶۵ ریال زیان بود.
در تحقق سود ۳۵ ریالی، جمع درآمد‌های مشاع و جمع درآمد‌ها عامل اصلی رسیدن به سود است.
در سه‌ماهه ابتدایی سال ۹۸، جمع درآمد‌های مشاع ۸۰۱ میلیارد تومان بوده که با ثبت رشد ۹۲ درصدی در سه‌ماهه ابتدایی سال جاری به ۱.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
جمع درآمد‌های بانک نیز در سه‌ماهه منتهی به خرداد سال ۹۸ حدود ۵۶ میلیارد تومان بوده که در مدت مشابه سال جاری به ۴۴۳ میلیارد تومان افزایش‌یافته است که بیانگر رشد ۶۹۰ درصدی در این بخش است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/223798/تحقق-۳۵-ریال-سود-در-سه‌ماهه-ابتدایی-سال