مجمع

به گزارش بورس نیوز، مجمع عمومی فوق العاده شرکت گروه دارویی سبحان برگزار می شود.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مجمع عمومی در ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ در استان تهران، شهر تهران به آدرس بزرگراه آیت الله سعیدی، بلوار معلم، انتهای خیابان کرمانی، شرکت داروسازی تولیددارو حضور بهم رسانند.

گفتنی است، در این مجمع درباره تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصمیم گیری می شود.

مجمع

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/223746/مجمع-دسبحا-با-محوریت-تطابق-اساسنامه