افزایش سرمایه

به گزارش بورس نیوز، شرکت صنعتی سپنتا از عدم انجام افزایش سرمایه خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، ابا توجه به مشروط شدن مجوز افزایش سرمایه این شرکت به اصلاح اساسنامه و عدم موافقت با حذف شرط و عدم موافقت سهامدار عمده با تطبیق اساسنامه تا کنون و نهایتاً حسب ابلاغ صورت پذیرفته افزایش سرمایه این شرکت از دستور کار خارج شده است.

افزایش سرمایه

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/223726/افزایش-سرمایه-فپنتا-از-مدار-خارج-شد