به گزارش اخباربانک، در ادامه تغییر زمان داد و ستد سهام شرکت های بزرگ و پر تقاضا که با هدف جلوگیری از اختلال سامانه معاملات از سوی بورس تهران اجرا می شود ، امروز هم زمان معامله سهام شرکت های ایران خودرو ، سایپا ، شستا ،  سرمایه گذاری سیمان تامین و لیزینگ پارسیان، تغییر کرد و به بعدازظهر موکول شد.

ایران خودرو : از ساعت ۱۳:۴۵ الی ۱۴:۵۰ با دوره سفارش گیری از ساعت۱۳:۴۵الی ۱۳:۵۰

سایپا : از ساعت ۱۳:۵۰ الی ۱۴:۵۵ با دوره سفارش گیری از ساعت ۱۳:۵۰ الی ۱۳:۵۵

شستا: از ساعت ۱۲:۴۰ الی ۱۳:۴۵ با دوره سفارش گیری از ساعت ۱۲:۴۰ الی ۱۲:۴۵

سرمایه گذاری سیمان تامین : از ساعت ۱۴ الی ۱۵ با دوره سفارش گیری از ساعت ۱۴ الی ۱۴:۰۵

لیزینگ پارسیان : از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۵:۰۰ با سفارش گیری از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۱۴:۰۵

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/75642/زمان-معاملات-امروز-خودرو-خساپا-شستا-ولپارس-سیتا