به گزارش اخباربانک، در این مراسم مدیرعامل موسسه اعتباری ملل ابراز امیدواری کردند با حضور آقای رسول زاده که تجربه ای در خصوص مسائل ارزی در بانک مرکزی دارند بتوانیم برای سهولت در امور مشتریان خدمات ارزی مناسب را ارئه نماییم و در ادامه جلسه رسول زاده حسینی را به سمت معاونت بین الملل و امور ارزی موسسه اعتباری ملل را معرفی کردند.

سیدمحمد حسین رسول زاده حسینی معاونت بین الملل و امور ارزی موسسه پیش از این مدیر اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی بوده اند.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/75629/معاون-بین-الملل-امور-ارزی-موسسه-ملل-منصوب