به گزارش اخباربانک، هلدینگ غذایی تبرک از خرید ۲۵ درصد از سهام شرکت غیربورسی به قیمت ۴۰ میلیارد تومان با هدف راه اندازی تولید شیشه های غذایی و دارویی خبر داد.

براین اساس، “تبرک” ۲۶ تیرماه ۲۵ درصد از سهام شرکت مهتاب خراسان با قیمت ۳۲ هزار تومان برای هر سهم و جمع مبلغ معامله ۴۰ میلیارد تومان خریداری کرده که ۱۶ میلیارد تومان به هنگام امضا و مبادله قرارداد و الباقی سند مورد توافق به میزان ۲۴ میلیارد تومان طی ۱۲ فقره چک مساوی پس از ثبت نقل و انتقال سهام به نام خریدار تسویه خواهد شد.

شرکت مهتاب خراسان جز شرکت های غیر بورسی است که بر اساس صورتجلسه ۲۵ تیر هیات مدیره و قرارداد فروش سهام با موضوع مشارکت هلدینگ تبرک و شرکت شیشه همدان و گروه مالی سامان جهت خریداری ۱۰۰ درصد سهام شرکت مهتاب خراسان از شرکت توسعه صنعت و عمران تبرک خاورمیانه با هدف راه اندازی تولید شیشه های غذایی و دارویی در شرق با توجه به اینکه شیشه همدان تخصص این تولید را دارد، مقرر شد پس از خرید سهام این شرکت که محل اجرای طرح است نسبت به تهیه و ارائه گزارش توجیهی، اقدام که به محض آماده شدن در مراحل بعد به اطلاع سهامداران خواهد رسید .

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/75627/تبرک-۲۵-درصد-سهام-شرکت-غیربورسی-۴۰-میلیارد-تومان-خرید