به گزارش اخباربانک، مهدی نعمتی افزود: پس از آن سهامداران می‌توانند قیمت هر سهم شرکت سرمایه گذاری استانی، ارزش روز و جمع کل دارایی‌های خود را ملاحظه و در نهایت نسبت به معامله سهام اقدام کنند.

وی اظهارداشت: بطورکلی ۴۹ میلیون نفر ایرانی از سال ۱۳۸۴ دارنده سهام عدالت هستند.

عضو ستاد آزادسازی سهام عدالت گفت: در فرآیند اولیه ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر روش سهامداری مستقیم و بیش از ۳۰ میلیون نفر از هموطنان روش سهامداری غیر مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند.

وی افزود: در جلسه اخیر شورایعالی بورس در مورد این ۳۰ میلیون نفر سهامدار تصمیم گیری شده است.

نعمتی اظهارداشت: قرار است سهام شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت منتقل و از این پس فرآیند مدیریت سهام با شرکت‌های استانی خواهد بود.

وی ادامه داد: شرکت سپرده گذاری مرکزی از روز گذشته سامانه سهام عدالت دات ای آر را برای این دسته از مشمولان باز کرده است.

عضو ستاد آزادسازی سهام عدالت گفت: افرادی که دارای شبای بانکی معتبر و تلفن همراه به نام خود باشند می‌توانند وارد این سامانه شوند تعداد و سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی خود را مشاهده کنند.

وی افزود: پس از آن سهامداران می‌توانند قیمت هر سهم شرکت سرمایه گذاری استانی، ارزش روز و جمع کل دارایی‌های خودرا ملاحظه و در نهایت نسبت به معامله سهام اقدام کنند.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/75628/نماد-شرکت-های-استانی-سهام-عدالت-زمانی-باز-می-شود