سهم ۵۴.۵ درصدی سهام در ترکیب دارایی‌های صندوق

 

نوع صندوق: مختلط
مدیر صندوق: کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان

سهم ۵۴.۵ درصدی سهام در ترکیب دارایی‌های صندوق

صندوق مختلط گنجینه مهر در هفته گذشته و در پایان روز سه شنبه ۲۴ تیر ماه امسال به ارزش ۵۵۷ میلیارد ریالی رسیده است. بازدهی هفته گذشته این صندوق ۱ درصد منفی بوده است.

سهم ۵۴.۵ درصدی سهام در ترکیب دارایی‌های صندوق

همچنین همان گونه که در جدول زیر نیز مشاهده می‌شود بازدهی ماهیانه و سالیانه این صندوق به ترتیب به ۱۹ و ۲۰۵ درصد رسیده است.

ترکیب دارایی‌های صندوق بر اساس آخرین اطلاعات مندرج در وب سایت این صندوق شامل ۵۴.۵ درصد سهام، ۳۹.۴ درصد اوراق مشارکت و بدهی، ۵.۳ درصد نقد و بانک و ۰.۸ درصد سایر دارایی‌ها است.

در جدول زیر صنایع اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق ارائه شده که ۴۳ درصد از منابع صندوق در ۶ صنعت زیر سرمایه گذاری شده است.

سهم ۵۴.۵ درصدی سهام در ترکیب دارایی‌های صندوق

همچنین در جدول زیر شرکت‌های اصلی تحت سرمایه گذاری این صندوق ارائه شده است.

لازم به ذکر است، اطلاعات ارائه شده در جدول زیر مربوط به صورت پرتفوی ۳۱ خرداد ماه بوده و امکان دارد که شاهد تغییراتی در پرتفوی این صندوق باشیم.

سهم ۵۴.۵ درصدی سهام در ترکیب دارایی‌های صندوق

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/223578/سهم-۵۴۵-درصدی-سهام-در-ترکیب-دارایی‌های-صندوق