به گزارش بورس نیوز، شرکت کارخانه‌های صنعتی آزمایش از تسویه بدهی مالیاتی شرکت کارخانجات صنعتی آزمایش مرودشت خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مبلغ ۱۲.۴۸۶.۱۱۲.۳۶۴ ریال از دیون مالیاتی شرکت کارخانجات صنعتی آزمایش مرودشت مربوط به عملکرد ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۹۷ که عملیات اجرائی نسبت به اموال و دارائی‌های شرکت صورت پذیرفته بود تسویه شده باقی مانده بدهی به مبلغ ۵۱ میلیارد ریال نیز تقسیط و در حال پرداخت است.

تسویه بدهی مالیاتی

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/223574/تسویه-بدهی-مالیاتی-لازما-در-مرودشت