خبرگزاری تسنیم: در کنار مسجد جامع وکیل بازار بزرگی است که به دستور کریم خان زند و در مرکز شهر شیراز ساخته شده است. بازار وکیل توسط سازمان میراث فرهنگی در تیر ۱۳۱۵ به ثبت رسیده است. عریض بودن مسیر بازار به علاوه معماری خیره کننده آن و ایجاد امکانات تهویه طبیعی هوا با طاق های ضربی این بازار را به یکی از آثار تاریخی زبان زد مبدل کرده است.

به دلیل بیماری کرونا و کمتر شدن رفت و آمد توسط مردم و گردشگران ،کسادی رونق کسب و کار را به همراه داشته است.

کسادی بازار وکیل شیراز در ایام کرونا

کسادی بازار وکیل شیراز در ایام کرونا
کسادی بازار وکیل شیراز در ایام کرونا
کسادی بازار وکیل شیراز در ایام کرونا
کسادی بازار وکیل شیراز در ایام کرونا
کسادی بازار وکیل شیراز در ایام کرونا
کسادی بازار وکیل شیراز در ایام کرونا

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/75581/کسادی-بازار-وکیل-شیراز-ایام-کرونا-عکس