مایو و تویوپ آقای سخنگو
به گزارش بورس‌نیوز، امروز آقای سخنگوی راه‌پله‌ها دوان دوان از مغازه‌ای در منیریه تهران به مغازه‌ای دیگر سرک می‌کشید و خرید‌هایی از جنس لباس شنا می‌کرد! این بزرگوار گویا خودش را برای عرضه‌های اولیه آماده می‌کرد، زیرا این عمقی که مسئولان در عرضه‌اولیه به بازار می‌دهد، هر جنبنده‌ای را غرق می‌کند و باید آماده شنا بود.
مخصوصا وقتی این هفته مهمانی داریم که اغلب در هنگ شدن بازار یکی از مسببان بوده و حال سهامداران می‌خواهند برای مشارکت در این شرکت، با یک رقم گردن‌کلفت وارد گود سرمایه‌گذاری شوند، راستی با ۱۵هزارتومان ویندوز عوض می‌کنند؟

مچینگ ورشکسته‌ها و سهامداران…
از جاده قدیم به سمت میدان فتح که حرکت کنیم، همان اول سمت راست در کنارگذر اتوبان، شرکتی شوینده قرار دارد که با آنکه لکه را از ظروف پاک می‌کند اما؛ شوینده‌ای جدیدی را به بازار نداده که بتواند بدهی‌های خود را بشوید و ببرد؛ طبق شنیده‌ها از سهامداران و دوستان و آشنایان این شرکت ورشکسته حسابی به فکر گران‌فروشی داغی بازار افتاده‌اند.
ناظر بازار که گویا آب و ریکای این شرکت را خورده و این روز‌ها حباب می‌دهد، پایانی ۳درصد و مچینگ ۱۳۰ درصدی را ندیده، با این حال سهامدارات باید تا شب عید در صف خرید بمانند، شاید سر به سر شوند!

دایی‌جان ناپلئون
دایی هم دایی‌های آقازاده‌ها، وقتی امور تبلیغاتی اپراتور سوخته‌ای که تازگی‌ها می‌گویند راه اکوسیستم بورس را می‌خواهد در پیش بگیرد تا نفسی تازه کند را به دیگری سپرده‌اند، دایی‌جان ناپلئون خواهرزاده را به یک روانکار سپرده تا در بخش صادرات آن، به غرور ملی‌مان بی‌افزاید؛ آقای خواهرزاده هم تا در دیگ بودجه افتاده سریعا شیرفلکه را به سمت کانال‌های تلگرامی چرخوانده و …
کاش دایی ما هم ناپلئون بود!

دست و پا زدن بیسکوئیت‌ساز قدیمی
بیسکوئیت‌ساز خاموش جاده مخصوص، که این‌روز‌ها حتی رقبای آن به‌ظاهر هم تمایلی برای خرید و احیای آن ندارند، صورت‌های مالی را منتشر کرده که نزدیک به ۲۳ میلیارد تومان، واریزی به صداوسیما داشته تا تبلیغات را رقم بزند.
علی برکت‌الله …
باقی صورت مالی این بیسکوئیت‌فروش که بوی روغن سوخته می‌دهد.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/223326/مایو-و-تیوپ-آقای-سخنگو