گزارش عملکرد هفتگی شرکت‌های پتروشیمی در هفته منتهی به ۱۸ تیر ماه ۱۳۹۹

 رشد بیش از ۷ درصدی نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی مارون در بورس کالا

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در هفته گذشته شاهد عرضه ۳.۲۳۴ تن محصولات پلی پروپیلن در گرید‌های مختلف از سوی شرکت پتروشیمی مارون بودیم که با تقاضای ۶.۸۲۰ تنی مشتریان و حجم معاملات ۳.۲۳۴ تنی مواجه شد که نسبت به هفته منتهی به ۱۱ تیر ماه با افزایش ۸۰ تنی همراه بود.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت های پتروشیمی در هفته منتهی به 18 تیر ماه 1399

قیمت میانگین هر تن پلی پروپیلن در هفته گذشته با رشد چشمگیر ۷.۵ درصدی نسبت به هفته منتهی به ۱۱ تیر ماه به ۱۶۷.۰۰۷ هزار ریال در هر تن و ارزش معاملات این محصول در هفته گذشته به ۵۴۰ میلیارد و ۱۰۲ میلیون ریال رسید.

همچنین در هفته گذشته شاهد عرضه ۲.۲۶۸ تن محصول پلی اتیلن سنگین در گرید‌های مختلف بودیم که با تقاضای ۲.۷۵۲ تنی و حجم معاملات ۱.۶۰۸ تنی مواجه شد که نسبت به هفته منتهی به ۱۱ تیر ماه کاهش ۸۷۷ تنی را نشان می‌دهد.

نرخ این محصول نیز با رشد ۷.۶ درصدی در مقایسه با هفته گذشته همراه بود، نرخ میانگین ثبت شده برای این محصول به ۱۳۱.۴۳۸ هزار ریال در هر تن رسید و ارزش معاملات نیز به ۲۱۱ میلیارد و ۳۵۲ میلیون ریال رسید.

درجدول معاملات محصولات اصلی شرکت پتروشیمی مارون در هفته گذشته و همچنین نمودار ماه‌های اخیر نرخ محصولات پلی پروپیلن این شرکت ارائه شده است.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت های پتروشیمی در هفته منتهی به 18 تیر ماه 1399

 رشد ۱۶ درصدی نرخ فروش پلی پروپیلن جم در بورس کالا
در هفته‌ای که گذشته شاهد عرضه ۶.۶۳۲ تنی انواع پلی پروپیلن توسط شرکت پلی پروپیلن جم بودیم که با تقاضای ۱۳.۷۶۴ تنی مشتریان و حجم معاملات ۶.۴۵۶ تنی مواجه شد. متوسط نرخ میانگین هر تن پلی پروپیلن با رشد ۱۶ درصدی نسبت به هفته قبل از آن به ۱۷۱.۶۲۱ هزار ریال در هر تن رسید.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت های پتروشیمی در هفته منتهی به 18 تیر ماه 1399

ارزش معاملات انواع پلی پروپلین‌های تولیدی شرکت با توجه به افزایش ۹۱۰ تنی حجم معاملات و همچنین افزایش نرخ فروش نسبت به هفته منتهی به ۱۱ تیر ماه به ۱ میلیارد و ۱۰۷ میلیون و ۹۸۷ هزار ریال رسید.

در جدول معاملات هفته گذشته و همچنین روند قیمتی ماه‌های اخیر انواع پلی پروپیلن‌های شرکت را مشاهده می‌کنید.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت های پتروشیمی در هفته منتهی به 18 تیر ماه 1399

 افزایش ۶ درصدی نرخ فروش اسیداستیک پتروشیمی فن آوران در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی فن آوران که در حال حاضر محصول اسیداستیک خود را در بورس کالا عرضه می‌کند، در هفته گذشته ۱.۰۱۲ تن از این محصول را در بورس کالا عرضه کرد که با حجم معامله ۱.۰۱۲ تنی مشتریان روبرو شد که نسبت به هفته منتهی به ۱۱ تیر ماه بدون تغییر همراه بود.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت های پتروشیمی در هفته منتهی به 18 تیر ماه 1399

نرخ پایه عرضه این محصول با افزایش ۶ درصدی در مقایسه با هفته معاملاتی گذشته به ۵۷.۲۴۳ هزار ریال در هر تن و ارزش معامله اسید استیک به ۵۷ میلیارد ریال رسید.

در جدول معاملات هفته گذشته و همچنین نمودار ماه‌های اخیر قیمت اسیداستیک این شرکت ارائه شده است.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت های پتروشیمی در هفته منتهی به 18 تیر ماه 1399

عدم تغییر در میزان فروش استایرن منومر پتروشیمی پارس در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در هفته گذشته شاهد عرضه ۷.۵۱۲ تن استایرن منومر از سوی شرکت پتروشیمی پارس بودیم که با تقاضای ۹.۲۴۰ و حجم معاملات ۷.۵۱۲ تنی همراه بود که نسبت به هفته منتهی به ۱۱ تیرماه، بدون تغییر همراه بود.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت های پتروشیمی در هفته منتهی به 18 تیر ماه 1399

نرخ میانگین معاملات این محصول در هفته گذشته به ۹۹.۲۰۷ هزار ریال در هر تن رسید که با رشد ۲.۷ درصدی نسبت هفته منتهی به ۱۱ تیر ماه همراه بود. همچنین ارزش معاملات در این هفته به ۷۴۵ میلیارد و ۲۴۲ میلیون ریال رسید.

در جدول معاملات هفته گذشته و همچنین نمودار قیمت استایرن منومر شرکت پتروشیمی پارس در ماه‌های اخیر را مشاهده می‌کنید.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت های پتروشیمی در هفته منتهی به 18 تیر ماه 1399

رشد ۱۴ درصدی نرخ فروش پلی پروپیلن پتروشیمی شازند در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی شازند در هفته‌ای که گذشت ۱.۳۶۰ تن از انواع پلی پروپیلن را در بورس کالا عرضه کرد که تمام میزان عرضه شده در قیمت میانگین ۱۶۱.۳۷۸ هزار ریال در هر تن معامله شد.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت های پتروشیمی در هفته منتهی به 18 تیر ماه 1399

ارزش معاملات این محصول با توجه به رشد ۱۴ درصدی و همچنین کاهش ۷۰ تنی میزان فروش نسبت به هفته منتهی به ۱۱ تیر ماه، به رقم ۲۱۹ میلیارد و ۴۷۴ میلیون ریال رسید.

در جدول معاملات محصولات اصلی پتروشیمی شازند و همچنین نمودار ماه‌های اخیر قیمتی محصول پلی پروپیلن این شرکت ارائه شده است.

همچنین در هفته گذشته ۱.۲۰۰ تن از پلی اتیلن سنگین پروشیمی اراک در بورس کالا به فروش رسید که نسبت به هفته منتهی به ۱۱ تیر ماه ۳۸۰ تن کاهش را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است ارزش معاملات پلی اتیلن سنگین پتروشیمی شازند به ۱۷۸ میلیارد و ۲۱۷ میلیون ریال رسید.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت های پتروشیمی در هفته منتهی به 18 تیر ماه 1399

رشد بیش از ۶ درصدی نرخ پلی اتیلن سنگین پتروشیمی جم در بورس کالا

به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی جم در هفته‌ای که گذشت ۵.۶۱۰ تن پلی اتیلن سنگین در بورس کالا عرضه کرد. تقاضای ۸.۰۹۶ تنی و معاملات ۵.۶۱۰ تنی این محصول در هفته گذشته، با نرخ میانگین ۱۳۵.۸۰۳ هزار ریال در هر تن صورت گرفت.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت های پتروشیمی در هفته منتهی به 18 تیر ماه 1399

ارزش معاملات آن با توجه به رشد ۶.۸ درصدی نرخ فروش و همچنین عدم تغییر در میزان فروش این محصول پتروشیمی جم در مقایسه با هفته منتهی به ۱۱ تیر ماه به ۷۶۱ میلیارد و ۸۵۶ میلیون ریال رسید.

در جدول معاملات هفته گذشته و همچنین نمودار قیمتی هفتگی پلی اتیلن سنگین این شرکت ارائه شده است.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت های پتروشیمی در هفته منتهی به 18 تیر ماه 1399

افزایش چشمگیر نرخ فروش محصولات پتروشیمی امیرکبیر در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، شرکت پتروشیمی امیرکبیر در هفته‌ای که گذشت ۲.۱۶۰ تن پلی اتیلن سنگین در بورس کالا عرضه کرد. تقاضای ۸۳۰ تنی و معاملات ۶۴۰ تنی این محصول در هفته گذشته، با نرخ میانگین ۱۴۳.۹۵۵ هزار ریال در هر تن صورت گرفت.

ارزش معاملات آن با توجه به رشد چشمگیر ۲۰ درصدی در نرخ فروش و افزایش ۴۸۰ تنی فروش این محصول پتروشیمی امیرکبیر در مقایسه با هفته منتهی به ۱۱ تیر ماه به ۹۲ میلیارد و ۱۳۱ میلیون ریال رسید.

همچنین در این هفته شاهد عرضه ۳.۲۱۲ تن محصولات پلی اتیلن سبک بودیم که با ثبت تقاضای ۴.۸۰۲ تنی همراه بود و در نهایت منجر به معاملات ۳.۲۱۲ تنی شد. نرخ این محصول با رشد ۶.۷ درصدی در مقایسه با هفته منتهی به ۱۱ تیر ماه به ۱۲۷.۳۹۷ هزار ریال در هر تن رسید و ارزش معاملات آن با توجه به کاهش ۴۲۰ تنی فروش و همچنین رشد نرخ فروش به ۴۰۹ میلیارد و ۲۰۱ میلیون ریال رسید.

در جدول معاملات و همچنین نمودار چند ماه اخیر قیمتی محصولات پلی اتیلن سنگین شرکت ارائه شده است.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت های پتروشیمی در هفته منتهی به 18 تیر ماه 1399

افت چشمگیر نرخ فروش آرتوزایلین پتروشیمی نوری در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، در هفته گذشته شاهد عرضه ۲.۰۰۰ تنی آرتوزایلین پتروشیمی نوری در بورس کالا بودیم که با تقاضا و حجم معاملات ۱.۰۲۰ تنی از این محصول همراه بود.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت های پتروشیمی در هفته منتهی به 18 تیر ماه 1399

نرخ متوسط هر تن از این محصول با افت ۶.۹ درصدی به ۹۱.۶۴۶ هزار ریال در هر تن و ارزش معاملات با توجه به افت چشمگیر نرخ فروش و همچنین افزایش ۳۰۰ تنی میزان فروش در مقایسه با هفته منتهی به ۱۱ تیر ماه به ۹۳ میلیارد و ۴۷۹ میلیون ریال رسید.

آخرین جدول معاملات محصول آرتوزایلین و همچنین نمودار ماه‌های اخیر قیمتی این محصول که مربوط به معاملات هفته گذشته این شرکت بوده، در ادامه ارائه شده است.

همچنین لازم به ذکر است، این هفته شرکت پتروشیمی نوری موفق به فروش محصول پارازایلین خود نشد.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت های پتروشیمی در هفته منتهی به 18 تیر ماه 1399

رشد بیش از ۴ درصدی نرخ فروش کریستال ملامین پتروشمی خراسان در بورس کالا
به گزارش واحد تحقیق و مطالعات بورس نیوز، پتروشیمی خراسان در هفته گذشته ۲۸۰ تن کریستال ملامین را در بورس کالا عرضه کرد که با تقاضای ۴۶۰ تنی و حجم معاملات ۲۸۰ تنی همراه بود.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت های پتروشیمی در هفته منتهی به 18 تیر ماه 1399

میانگین نرخ هر تن از این محصول ۱۹۳.۷۴۳ هزار ریال در هر تن به فروش رسید. ارزش معاملات این محصول با توجه به رشد ۴.۸ درصدی نرخ فروش و همچنین افزایش ۶۰ تنی میزان فروش نسبت به هفته منتهی به ۱۱ تیر ماه به ۵۴ میلیارد و ۲۴۸ میلیون ریال رسید.

همچنین دیگر محصول اصلی شرکت یعنی اوره پریل، در هفته گذشته نیز همانند هفته‌های گذشته هیچ معامله‌ای را از خود نشان نداد.

جدول و نمودار ماه‌های اخیر قیمتی اوره گرانول و کریستال ملامین شرکت را در ادامه مشاهده می‌کنید.

گزارش عملکرد هفتگی شرکت های پتروشیمی در هفته منتهی به 18 تیر ماه 1399

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/223213/ادامه‌-شیب-صعودی-جم-تا-افت-فروش-چشمگیر-شکبیر