افزایش سرمایه

به گزارش بورس نیوز، بانک صادرات در نظر دارد سرمایه را افزایش دهد.

بر اساس این گزارش، گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۱۷۵,۳۵۳,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل آورده نقدی سهامداران، سایر اندوخته‌ها به منظور بهبود ساختار مالی که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌شود.

افزایش سرمایه

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/223217/افزایش-سرمایه-وبصادر-از-آورده-نقدی-سهامداران