به گزارش بورس نیوز،وی گفت: آنچه که صادر می‌شود نیاز ذوب آهن اصفهان است و سنگ آهنی که به چین صادر می‌شود سنگ عیار بالاست که مصرف داخلی دارد.

معاون حرید ذوب آهن اصفهان افزود: اکنون سنگ دانه بندی درشت دانه مصرف کوره بلند را معادل ۶۰ دلار به صورت تحویل معدن خریداری می‌کنیم و هیچگاه در پی ارزان خریدن سنگ آهن نبوده ایم.
صالحی گفت: اکنون که در این برنامه گفتگو می‌کنیم یک کشتی از اسکله شماره ۱۳ آماده صادرات ۵۵ هزار تن سنگ آهن منطقه سنگان و بهترین نوع سنگ آهن کشور است.

هیچگاه در پی ارزان خریدن سنگ آهن نبوده ایم
وی با بیان اینکه سنگ آهنی که عیار آن زیر ۵۸ باشد قابل مصرف در کوره بلند نیست افزود: اکنون هیچ بدهی به هیچ معدن سنگ آهنی نداریم و کسانی که شایعه می‌کنند ذوب آهن سنگ آهن را ارزان می‌خرد کسانی هستند که تا کنون هیچ سنگی به ما نفروخته اند.
معاون خرید ذوب آهن اصفهان گفت: در سال بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان سنگ آهن می‌خریم، اما اکنون ۳۰ درصد ظرفیت ذوب آهن اصفهان خالی است و موجودی سنگ آهن کارخانه نیاز چهار پنج روز ما را پاسخ می‌دهد.
صالحی افزود: سنگ معدن با عیار ۶۰ تا ۶۱ را در معدن ۱۰ تا ۱۰ و هفت دهم درصد قیمت شمش خریداری می‌کنیم.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/222796/هیچگاه-در-پی-ارزان-خریدن-سنگ-آهن-نبوده-ایم