به سهامداران

به گزارش بورس نیوز، مجمع عمومی شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین برگزار شد.

براین اساس، این شرکت اعلام کرد، مجمع عمومی عادی سالیانه راس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ درمحل مرکز اصلی شرکت واقع در شهرستان نائین، کیلومتر ۲ جاده نائین به اصفهان برگزار گردید و در خصوص استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی، تصویب صورت‌های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹، انتخاب حسابرس و بازرس قانونی، انتخاب روزنامه کثیر‌الانتشار، انتخاب اعضای هیات‌مدیره، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره و تعیین پاداش هیات مدیره تصمیم گیری شد.

گفتنی است، در این مجمع سودی بین سهامداران تقسیم نشد.

به سهامداران

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/222457/به-سهامداران-خعمرا-صفر-ریال-سود-رسید