آخرین خبر‌ها از مجامع امروز ۱۳۹۹/۰۳/۱۷

 

همچنین می‌توان اشاره کرد که آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ساعت ۱۰:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ و مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نیز برای ساعت ۹ صبح منتشر شد

زمان و محل برگزاری مجمع عمومی: تهران به آدرس میدان ونک-خیابان ونک-نرسیده به بزرگراه کردستان-برج همراه

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/220543/آخرین-خبر‌ها-از-مجامع-امروز-۱۳۹۹۰۳۱۷