خودرو برلیانس H330 پس از وقفه ای حدودا ۲ ساله برای پاسخ به تعهدات گذشته، به خط تولید شرکت سایپا بازگشت.
این تولیدات فقط برای پاسخگویی به تعهدات قبلی این شرکت می باشد و این خودرو هیچ طرح فروش جدیدی نخواهد داشت. تعهدات قبلی این شرکت مربوط به مهر و آبان سال ۹۷ بوده و با قیمت قدیم محاسبه شده است. این خودرو پس از تسویه حساب، با موعد ۹۰ روزه به مشتریان تحویل داده می شود.

در فرم تسویه حساب این شرکت، خودرو برلیانس اچ۳۳۰ اتوماتیک با قیمت ۶۷،۵۰۰،۰۰۰ تومان محاسبه شده و با کسر هدیه مشارکت و تاخیر در اعلام، قیمت تمام شده برای مشتریان با توجه به اینکه پیش پرداخت آنها در تابستان سال ۹۷، ۲۸ میلیون تومان بوده، حدود ۵۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.

دعوتنامه ارسالی به مشتریان خودرو برلیانس اچ۳۳۰ اتوماتیک (خرداد ۹۹):
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/74900/خودرو-برلیانس-h330-خط-تولید-شرکت-سایپا-بازگشت