افزایش ۲۷۰ درصدی ارزش صندوق در یک ماه گذشته

به گزارش واحد سنجش و راه‌حل‌های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس‌نیوز، این صندوق در ماه گذشته با جذب منابع جدید به ارزش ۷۵۵ میلیارد ریال همراه بوده است.

افزایش ۲۷۰ درصدی ارزش صندوق در یک ماه گذشته

میزان بازدهی کسب شده صندوق در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

افزایش ۲۷۰ درصدی ارزش صندوق در یک ماه گذشته

بازدهی کسب شده صندوق در هفته گذشته همانند سایر صندوق‌های مشابه این گروه منفی بوده است و بازدهی منفی ۲.۲ درصدی توسط این صندوق کسب شده است. بازدهی سالیانه صندوق نیز به ۱۴۶ درصد رسیده است که در میان صندوق‌های سرمایه گذاری مختلط کمترین بازدهی را نشان می‌دهد.

ترکیب دارایی‌های این صندوق بر اساس آخرین صورت وضعیت پرتفوی شامل ۵۹.۱ درصد سهام و حق تقدم شرکت ها، ۳۰.۱۳ درصد وجه نقد، ۸.۹ درصد اوراق مشارکت و ۱.۸۷ درصد نیز سایر دارایی‌ها است.

همچنین ترکیب سرمایه گذاری در سهام این صندوق در جدول زیر ارائه شده است.

افزایش ۲۷۰ درصدی ارزش صندوق در یک ماه گذشته

همان گونه که در جدول نیز مشخص است گروه‌های استخراج کانه‌های فلزی، بانک ها، رایانه و فعالیت‌های وابسته، فلزات اساسی و ساخت محصولات فلزی در حدود ۴۷ درصد از کل ارزش صندوق را به خود اختصاص داده اند.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/219196/افزایش-۲۷۰-درصدی-ارزش-صندوق-در-یک-ماه-گذشته