قوی ترین و ضعیف ترین عملکرد های سال ۹۸
از طرف دیگر در روز‌های جاری بیشتر شرکت‌های حاضر در تابلوی بورس، گزارش عملکرد سال گذشته خود را منتشر کرده اند، که از ۳۳۰ شرکتی که گزارش ۱۲ ماهه خود را ارائه داده اند، ۲۳۰ شرکت با رشد سود آوری نسبت به ۱۲ ماهه ۹۷ با رشد همراه بوده اند که ۹۸ شرکت با رشد بیش از ۱۰۰ درصد را به همراه داشته اند که در میان آن‌ها ۱۰ شرکت رشد بیش از ۱۰۰۰ درصد را تجربه کرده اند.
قوی ترین و ضعیف ترین عملکرد های سال ۹۸

قوی‌ترین و ضعیف‌ترین عملکرد هفته

قوی ترین و ضعیف ترین عملکرد های سال ۹۸
قوی‌ترین و ضعیف‌ترین عملکرد‌های یکساله ۹۸
قوی ترین و ضعیف ترین عملکرد های سال ۹۸
قوی ترین و ضعیف ترین عملکرد های سال ۹۸
قوی ترین و ضعیف ترین عملکرد های سال ۹۸قوی ترین و ضعیف ترین عملکرد های سال ۹۸قوی ترین و ضعیف ترین عملکرد های سال ۹۸قوی ترین و ضعیف ترین عملکرد های سال ۹۸
قوی ترین و ضعیف ترین عملکرد های سال ۹۸

کاری از محمد رضا ترابی _ کارشناس بازار سرمایه

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/219248/قوی-ترین-و-ضعیف-ترین-عملکرد-های-سال-۹۸