بازدهی منفی

به گزارش واحد سنجش و راه‌حل‌های رفتاری در بازار (آبسیم) بورس‌نیوز، این صندوق در ماه گذشته ۴۰۰ میلیارد ریال از منابع مالی خود را از طریق ابطال واحد‌های سرمایه گذاری از دست داده است و ارزش آن به ۲۰ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریال تا پایان اردیبهشت ماه امسال رسیده است.

بازدهی منفی

میزان بازدهی کسب شده صندوق در بازه‌های زمانی مختلف به شرح زیر است:

بازدهی منفی

ترکیب دارایی‌های این صندوق در پایان اردیبهشت ماه شامل ۴۶.۲ درصد اوراق بدهی، ۳۶.۱ درصد سپرده بانکی، ۱۳.۸ درصد سهام و حق تقدم شرکت ها، ۳.۹ درصد سایر دارایی‌ها است.

در بخش سهام، بخش عمده‌ی سرمایه گذاری‌ها در گروه محصولات شیمایی، بانکی و خرده فروشی صورت گرفته است. سهام شرکت‌های بانک پاسارگاد، بانک سینا و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش بیشترین سهم را در میان پرتفوی بورسی صندوق به خود اختصاص داده اند.

اوراق مرابحه دولتی، منفعت و مشارکت دولتی بیشترین سهم را در میان اوراق مشارکت این صندوق به خود اختصاص داده اند. نرخ این اوراق به طور متوسط معادل ۱۸ درصد است.

سپرده‌های بانکی این صندوق در بخش مهی از آن متعلق به سپرده‌های نزد بانک آینده است که ۱۶.۸ درصد از کل منابع صندوق را به خود اختصاص داده است. با توجه به شرایط نامساعد عملیاتی این بانک، به نظر می‌رسد که یکی از ریسک‌های اصلی این صندوق، سپرده گذاری یک ششم از منابع آن در بانک آینده باشد.

بانک‌های ملی، صادرات و شهر سایر بانک‌هایی هستند که منابع بانک در آن‌ها سپرده گذاری شده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/219198/بازدهی-منفی-صندوق-بادرآمد-ثابت-قابل-معامله-کمند