به گزارش بورس نیوز، بانک کارآفرین در نظر دارد افزایش سرمایه انجام دهد.

بر این اساس، این بانک اعلام کرد، به پیوست گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهاد افزایش سرمایه از مبلغ ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سایر اندوخته‌ها، مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور دستیابی به نسبت مجاز دارایی‌های ثابت و افزایش ظرفیت برای توسعه فعالیت‌های سودآور بانک و الزامات بانک مرکزی که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌شود.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/219163/وکار-و-افزایش-نقدینگی-پشت-باجه‌ها