به گزارش بورس نیوز، شرکت پلیمر آریاساسول مجمع عمومی فوق العاده را برگزار کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، مجمع عمومی فوق العاده شرکت در ساعت ۱۶:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ در استان تهران، شهر تهران به آدرس خیابان ولی عصر، نبش کوچه ناصری، شماره ۲۵۵۱، برج کیان، طبقه هفتم برگزار و درباره اصلاح ماده ۲۶ اساسنامه تصمیم گیری شد.

ماده ۲۶ اساسنامه به شرح زیر اصلاح و جایگزین متن قبلی شد.

” در مجمع عمومی فوق العاده باید دارندگان بیش از سه چهارم سهامی که حق رای دارند حاضر باشند. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود، مجمع برای بار دوم دعوت می‌شود و این بار با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد کرد مشروط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد. تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت سه چهارم آراء حاضر در جلسه رسمی، معتبر خواهد بود. دارندگان سهام عادی و ممتاز در مجمع عمومی فوق العاده دارای حق رأی برابر هستند.

تبصره: هرگونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت دارندگان نصف بعلاوه یک این گونه سهام انجام گیرد. “

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/219168/آریا-اساسنامه-را-اصلاح-کرد