به گزارش اخباربانک، جمع دارایی های بانک ایران زمین در در پایان اسفند ۱۳۹۷ معادل ۳۰۷٫۸۶۴ میلیارد و ۱۱۵ میلیون ریال بوده است که این رقم با ۱۴ درصد رشد به مبلغ ۳۴۹٫۹۶۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال در پایان سال گذشته رسیده است.

در عین حال، سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی بانک ایران زمین نیز در پایان اسفند ۹۸ معادل ۴٫۳۲۰ میلیارد و ۸۲۳ میلیون ریال، جمع درآمدهای مشاع آن ۱۹٫۱۹۷ میلیارد و ۶۵۵ میلیون ریال و جمع درآمدهای مشاع این بانک خصوصی نیز ۱٫۴۹۵ میلیارد و ۴۱۴ میلیون ریال گزارش شده است.

بانک ایران زمین که با نماد وزمین و سرمایه ۴٫۰۰۰ میلیارد ریال در بازار سرمایه کشور فعال است، موفق شده تا درآمدهای کارمزدی خود را با ۲۶ درصد افزایش، از مبلغ ۳۶۹ میلیارد و ۴۳۲ میلیون ریال در پایان سال ۹۷ به ۴۶۴ میلیارد و ۷۳ میلیون ریال در پایان سال گذشته برساند.

وزمین در عین حال، هزینه های خود را در سال گذشته ۸ درصد کاهش داده و درحالی که رقم آن در سال ۹۷ معادل ۱۷٫۱۵۹ میلیارد و ۲۷۳ میلیون ریال بوده این مبلغ در انتهای سال ۹۸ به عدد ۱۵٫۷۱۹ میلیارد و ۴۴۷ میلیون ریال رسیده است.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/74677/رشد-14-درصدی-دارایی-های-بانک-ایران-زمین-سال-98