به گزارش اخباربانک، بیمه آسیا در گزارش تفسیری اعلام نمود، حق بیمه صادره برای سال ١٣٩٩ حدود ۶٩٠٠ میلیارد تومان و خسارت پرداختی حدود ٣٧٩۴ میلیارد تومان برآورد شده است ،همچنین شرکت قصد دارد املاک و مستغلات مازاد خود را به فروش برساند.


 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/74678/بیمه-آسیا-اطلاعات-آینده-نگر-گفت