سرمایه

به گزارش بورس نیوز، شرکت لامیران در نظر دارد سرمایه شرکت را افزایش دهد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، به پیوست گزارش توجیهی هیات مدیره به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال از محل سودانباشته به منظور افزایش حجم فعالیت‌های تولیدی که در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ به تصویب هیات مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می‌شود.

سرمایه

 

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/219011/سرمایه-فلامی-در-انتظار-تایید-حسابرس