به گزارش بورس نیوز، شرکت گروه صنعتی سپاهان اعضای هیات مدیره جدید را انتخاب کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، باستناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ و جلسۀ هیات مدیره مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ اسامی اعضای هیات مدیره و نمایندگان آن‌ها و سمت هریک تغییر کرده است.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/219039/فسپا-هیات-مدیره-را-تغییر-داد