افزایش سرمایه

به گزارش بورس نیوز، شرکت داروسازی دکتر عبیدی مجوز افزایش سرمایه را دریافت کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد؛ تقاضای افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید شرکت داروسازی دکتر عبیدی (سهامی عام) در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رسیدگی انجام شده، افزایش سرمایه با با رعایت قوانین و مقرّرات مربوطه، از نظر این سازمان بلامانع است.

گفتنی است، میزان افزایش سرمایه ۲.۴۸۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

افزایش سرمایه

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/218907/افزایش-سرمایه-دعبید-قطعی-شد