به گزارش اخباربانک، بانک دی که به دلیل شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت مشمول فرآیند تعلیق شده از واگذاری ۴٫۶۶ سهام شرکت تولید برق نیروی دماوند و سود ناشی از آن خبر داد و بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت و با اعمال یک مرحله پیش گشایش ۳۰ دقیقه ای آماده بازگشایی نماد شد.

براین اساس، “دی” در اجرای دستورالعمل بانک مرکزی در بازه زمانی ۲۵ فروردین تا ۲۳ اردیبهشت اقدام به واگذاری ۴٫۶۶ درصد سهام شرکت تولید برق نیروی دماوند به قیمت پایه ۷۴۱۹۳ ریال برای هر سهم و قیمت پایه کل ۹۴۲٫۷ میلیارد تومان بصورت نقد کرده است.

بهای تمام شده سهام یا حق تقدم واگذار شده در دفاتر شرکت ۱۵۶٫۶ میلیارد تومان و سود واگذاری پس از کسر مخارج انتقال ۷۸۶ میلیارد تومان محاسبه شده است. درصد مالکیت بانک دی در این شرکت قبل از واگذاری ۹۰٫۶ درصد بوده که پس از واگذاری به ۸۶٫۲ درصد رسیده است.
 

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/74611/بانک-زیانده-دی-۴-۶۶-درصد-سهام-زیرمجموعه-فروخت