به گزارش اخباربانک، معاونت برنامه‌ریزی و نوآوری طی مراسمی از نمایندگان برتر فروش طرح مهراز در اکوسیستم همراز تقدیر کرد. این طرح، فروش ترکیبی بیمه‌نامه های آتش‌سوزی و حوادث بود که در سال ۹۸ توسط این شرکت در اختیار بیمه‌گذاران و شبکه فروش قرار گرفت.

در این مراسم، با توجه به لزوم حفظ فاصله‌گذاری اجتماعی، ارتباط ویدئو کنفرانس با چهار شعبه قزوین، تبریز، چالوس و شیراز و شش نماینده برتر فروش طرح مهراز برقرار گردید. 

در این مراسم از نمایندگانی که با رویکرد جدید سازمان، مبنی بر تجهیز شبکه فروش به ابزارهای تسهیلگر دیجیتالی، همراه شده و بیشترین فروش طرح مهراز بر روی اکوسیستم همراز را داشته اند، با حضور مهندس ملکی، معاونت برنامه ریزی و نوآوری بیمه رازی و مدیران مرتبط با این طرح، قدردانی و هدایای و لوح تقدیر به آنها تقدیم شد.

منبع خبر: http://www.akhbarbank.com/news/74590/تقدیر-نمایندگان-برتر-فروش-دیجیتال-بیمه-رازی