سود ۶۹ میلیون تومانی

به گزارش بورس نیوز، شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات را واگذار کرد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، وفق ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی نسبت به فروش کل سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام) اقدام کرد.

گفتنی است، سود و زیان حاصل از واگذاری پس از کسر مخارج انتقال ۶۹۶.۹۱۳ میلیون ریال است.

سود ۶۹ میلیون تومانی

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/218567/سود-۶۹-میلیون-تومانی-کنور-از-ومعادن