علی دهاقین گفت: فاز دوم فولادسازی مجتمع فولاد کاوه جنوب تا پایان اردیبهشت ماه راه اندازی خواهد شد وی افزود: با راه اندازی این خط، ظرفیت اسمی تولید شمش فولاد از ۱.۲ میلیون تن به ۲.۴ میلیون در سال خواهد رسید.

منبع خبر: https://www.boursenews.ir/fa/news/218552/مدیرعامل-کاوه-خبر-داد